Sikret 13 millioner i rettet emisjon, åpner dørene for nye investorer

Det Ålesundsbaserte teknologiselskapet Recuro har hentet inn 13 millioner kroner i en vellykket rettet emisjon. Emisjonen var en del av et planlagt finansieringsløp, og nyervervelsen av kapital gir selskapet styrke og rom til å fullføre nødvendig prosjektering frem mot den større kapitalinnhentingen som åpner senere i år.

- Vi er svært fornøyde med resultatet av emisjonen. Vi hadde et mål på 10 millioner og er derfor svært fornøyd med å lande på 13 millioner, forteller Arve Jakobsen, CEO i Recuro.

Selskapet utvikler en løsning for kjemisk gjenvinning av plast, og skal bygge og drifte egne resirkuleringsanlegg. Teknologien baserer seg på induksjonsoppvarming, som synes å både være mer effektiv og miljøvennlig enn konvensjonelle pyrolyseløsninger som benytter gass til oppvarming.

Med gode testresultater har selskapet kunnet sikre strategiske partnere og investorer, og har nå hentet kapital i en rettet emisjon. Formålet med emisjonen var å sikre midler til arbeidet med engineering, testing og prosjektering som vil løpe gjennom året. I tillegg bidro emisjonen til å redusere risiko for eksisterende investorer før selskapet skal hente de store pengene.

- Vi har dedikerte investorer med på laget, slik som Leif-Arne Langøy og Knut Evensen, og vi er veldig glade for tilliten de viser oss. Knut Evensen er også engasjert som rådgiver i selskapet, med erfaring fra etableringen av OKEA og ledererfaring fra Det Norske Oljeselskapet i bagasjen, forteller Jakobsen.

For å realisere vekstplanene har selskapet engasjert Sparebank 1 Markets som tilrettelegger i kapitalinnhentingen. Midlene som hentes inn i 2023 skal dekke innkjøp av prosessutstyr, samt første byggetrinn av fabrikken som er planlagt ferdig i 2025.

Innvilget støtte

Det er ikke bare gjennom emisjoner at selskapet har sikret kapital. Nylig fikk Recuro også tilslag på støtte fra både Innovasjon Norge og Regionalt Forskningsfond (RFF) i Møre og Romsdal. I prosjektene skal Recuro blant annet kartlegge ulike plasttyper og hvordan dette påvirker kvaliteten og sammensetningen av pyrolyseproduktene (olje, gass og kullrester).

- Prosjektene bidrar til å videreutvikle verdikjedeforståelsen vår, slik at vi kan resirkulere på best og mest mulig effektivt vis. Ved å øke forståelsen for variasjoner i produksjons-inputen, og samtidig forstå hva kundene trenger, kan vi også redusere capex-behovet, forteller Jakobsen.
Forbereder første byggetrinn

Prosjektene som nå har fått innvilget støtte er en del av selskapets forberedelser til første byggetrinn. Dette skal etter planen stå klart i 2025 og vil ha en kapasitet på 25 tonn plast per dag. For å sikre tilgang på innsatsfaktoren – plastavfall – har selskapet arbeidet målrettet med å sikre avtaler oppstrøms.

- Vi har etablert samarbeid med en større aktør innen innsamling og behandling av avfall, og har signert en intensjonsavtale for utvikling av plastfraksjoner og prinsipper for leveranse av disse til Recuro, forteller Jakobsen

Selskapet arbeider også tett med selskaper nedstrøms, som blir mottakere av pyrolyseolje og gass som selskapet vil produsere. Produktene vil kunne erstatte fossil gass og olje med resirkulerte pyrolyseprodukter.

- Vi har fått positive tilbakemeldinger på pyrolyseoljen fra store aktører, og jobber mot avtaleinngåelser, forteller Jakobsen.

Pyrolyseproduktene vil kunne fortrenge store mengder fossil olje- og gass.

- Bare fra pyrolysegass, som ikke er hovedproduktet, vil vi med volumet i første byggetrinn kunne redusere CO2 utslipp tilsvarende 25.000 tonn årlig, avslutter Jakobsen.

Recuro forbereder seg nå på å kunne ta imot nye investorer.

Om Recuro
Recuro er et Ålesundsbasert miljøteknologiselskap som skal resirkulere plast ved hjelp av pyrolyse. Selskapet har ambisjoner om å etablere en verdikjede for resirkulert pyrolyseolje- og gass, og første resirkuleringsanlegg skal bygges i Norge. Første byggetrinn av det første anlegget vil ha en kapasitet på 25 tonn per dag, og skal stå klart i 2025. Fullt utbygd Recuro sine anlegg ha en kapasitet på 400 tonn plast per dag. <br><br>Navnet Recuro betyr å gjenskape, og gjenspeiler selskapets ambisjon om å skape verdier av avfall, og sikre en hurtigere overgang til mer sirkulære verdikjeder for plast. Selskapet ble etablert i 2022 under navnet «Effee Energy», som et utspring fra Effee Induction. Selskapene har i dag et tett samarbeid om induksjonsteknologi, som også benyttes i pyrolyseteknologien til Recuro.
Contact Arve if you need more information about this story.
Arve Jakobsen
Arve Jakobsen
Chief Executive Officer